Projektas


Projekto pavadinimas – „Verslo gyvybingumo skatinimas, teikiant specializuotas viešąsias paslaugas bei gerinant žemėtvarkos paslaugų kokybę“, Nr. LLII-067 .

 

Projekto pareiškėjas – VšĮ Šiaulių regiono plėtros agentūra.


Projekto partneris Latvijoje - Žiemgalos planavimo regionas (Latvija).

Projekto tikslas – informatyvios bei inovatyvios viešųjų paslaugų sistemos sukūrimas Lietuvos ir Latvijos pasienio regiono verslo subjektams bei suinteresuotiems asmenims, siekiant užtikrinti kokybišką, tikslų ir greitą ekonominės bei teisinės informacijos pateikimą bei prisidėti prie sklandesnių sąlygų verslo plėtrai sudarymo, operatyviai sprendžiant iškilusias problemas.

 

Bendra projekto suma – 207549,66 EUR. Tinkamas finansuoti projekto biudžetas – 194.771,00 EUR. Nuosavų lėšų indėlis į projektą – 15 proc. nuo bendros projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos t.y. 29.215,65 EUR.


Projekto uždaviniai:

 • Lietuvos ir Latvijos pasienio regiono verslo subjektams ir suinteresuotiems verslo kūrimu fiziniams asmenims pateikti rinkos poreikių, verslo plėtros galimybių analizes bei sudaryti įmonės modeliavimo galimybę, įvertinant abiejų šalių teisinę aplinką, finansų sistemą, mokesčių situaciją;
 • viešųjų paslaugų, susijusių su įmonių steigimu bei plėtojimu Lietuvoje ir Latvijoje, prieinamumo didinimas;
 • mokymų organizavimas, siekiant potencialius verslininkus, tame tarpe jaunimą, supažindinti su verslo aplinka, verslo steigimu;
 • verslo ir visuomenės informavimas apie naujų galimybių atsiradimą Lietuvos ir Latvijos pasienio regione;
 • tarpvalstybinio bendradarbiavimo plėtojimas, siekiant išlaikyti naudingus, ilgalaikius žinių ir patirties mainus.

 


Planuojami projekto rezultatai:

 • suorganizuoti 6 darbo grupių susitikimai, skirti aptarti vykdomas projekto veiklas ir jų eigą, atitikimą kalendoriniam grafikui ir pan.;
 • parengta Lietuvos ir Latvijos pasienio regiono verslo galimybių studija, kuri reprezentuos esamą rinkos ir verslo situaciją, verslo plėtojimo Lietuvoje ir Latvijoje galimybių analizes (studija bus parengta lietuvių, latvių, anglų ir rusų kalbomis);
 • remiantis galimybių studijos išvadomis, sukuriamas interaktyvus įmonės e-modelis, kuris bus talpinamas VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ internetinės svetainės puslapyje (įmonės     e-modelis bus pateikiamas lietuvių ir latvių kalbomis);
 • bus sukuriama verslo konsultanto, teikiančio informaciją verslo kūrimo bei plėtojimo Lietuvoje ir Latvijoje klausimais, darbo vieta (Lietuvoje);
 • surengti 6 Lietuvos ir Latvijos verslo, valdžios atstovų, ekspertų forumai, kurių metu bus aptariamos bendradarbiavimo, verslo kūrimo apibus sienos galimybės ir perspektyvos (po vieną Lietuvoje ir Latvijoje);
 • parengti ir suorganizuoti 8 mokymai jaunimui, kurių tikslas suteikti verslo planų rengimo teorinių žinių ir praktinių įgūdžių bei supažindinti su sėkmingai praktiškai verslo planus įgyvendinusiomis įmonėmis Lietuvos ir Latvijos pasienio regione;
 • parengta e-mokymų programa, orientuota į potencialius Šiaulių ir Žemgalės regiono verslininkus, siekiant suteikti susistemintų teorinių verslo pagrindų žinių;
 • suorganizuoti savivaldybių verslo plėtros specialistų mokymai darbui su e-modeliu ir verslumo gebėjimams didinti;
 • parengta e-duomenų bazė, talpinanti pasienio regione įsikūrusių įmonių, suteiksiančių galimybę atlikti verslo praktiką, sąrašus ir kontaktus;
 • publikuota 18 informacinių straipsnių: 3 Lietuvoje ir 15 informaciniai straipsniai Latvijoje;
 • Išleista 4000 informacinių leidinių (lankstinukų ir bukletų): 3000 Lietuvoje ir 1000 Latvijoje;
 • atskiro skyriaus VŠĮ Šiaulių regiono plėtros agentūra interneto svetainėje, adresu www.srpa.lt sukūrimas;
 • platinama 1000 vnt. reklaminių rašiklių;
 • platinama 1000 vnt. rezultatus viešinančių plakatų;
 • surengta baigiamoji konferencija.